Tagged: SETinsigth

SETinsight

SETinsight ช่วยคุณได้อย่างไร?

หลายคนเริ่มเห็นประโยชน์ของการติดตาม (รวมไปถึงซื้อหุ้นตาม) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ว่าเป็นวิธีที่เรียบง่าย และสามารถนำมาทำกำไรก้อนโตได้จริง แต่ก็ติดปัญหาที่ว่า แล้วจะติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหล่านั้นอย่างไร? และควรจะติดตามใคร? ทั้งหมดนี้ SETinsight ช่วยคุณได้ครับ อย่างที่ได้เล่าในบทความตอนที่แล้วว่า ในปัจจุบัน มีแหล่งข้อมูลมากมายในอินเตอร์เน็ตที่นักลงทุนสามารถเข้าไปค้นหาการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้...

คุณรู้ไหมว่า…

คุณก็มีโอกาสทำกำไรอย่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

SET Insight Logo