Category: บทความ

[คลาสสิก] มหากาพย์ไตรภาค…ภาค 2 ตามล่าขุมทรัพย์ (7) นริศ จิระวงศ์ประภา

เกาะที่สองการจำแนกประเภทของธุรกิจ • พอเราได้หุ้นเป้าหมายที่จะทำการบ้านต่อแล้ว ผมจะมีคำถามสามข้อหลักๆที่จะต้องรู้จากหุ้นตัวหนึ่งๆคือ 1. หุ้นตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มไหนจากการจำแนกประเภทของธุรกิจ (ตามปีเตอร์ ลินซ์) 2.หุ้นตัวนี้มีจุดน่าสนใจอยู่ตรงไหนหรือมีตัวเร่ง (catalyst) อะไรบ้าง จุดน่าสนใจของกลุ่มหุ้นจะสัมพันธ์กับสิ่งที่น่าสนใจในกลุ่มธุรกิจ เช่น ถ้ากลุ่มหุ้นเติบโต catalyst...

[คลาสสิก] มหากาพย์ไตรภาค…ภาค 2 ตามล่าขุมทรัพย์ (6) นริศ จิระวงศ์ประภา

เกาะที่หนึ่ง วิธีการค้นหาหุ้นในแบบต่างๆ วิธีการเลือกหาหุ้นที่จะลงทุน ก็มีอยู่หลายแนวทาง แต่ที่ผมใช้บริการอยู่เป็นประจำจะมีอยู่สองแนวทางคือ 1.การหาหุ้นจากบนลงล่าง 2.การหาหุ้นจากล่างขึ้นบน 1. การหาหุ้นจากบนลงล่าง • เป็นการมองจากภาพใหญ่ๆ แล้ววิเคราะห์ว่าเมื่อมีเหตุนี้เกิดขึ้น จะเกิดผลตามมาอย่างไรบ้าง โดยผมจะมองเป็นสามทิศทางดังนี้...

[คลาสสิก] มหากาพย์ไตรภาค…ภาค 2 ตามล่าขุมทรัพย์ (11) นริศ จิระวงศ์ประภา

เกาะที่สี่ วิธีการมองและกำหนดจุดซื้อตามผลตอบแทนที่เราต้องการ • หลายท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ อาจจะคาดหวังการคำนวณที่ละเอียดสลับซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขที่ชัดเจนในบทนี้ ผมอยากบอกว่าผมได้ทำลายความฝันของท่านเสียแล้ว เพราะการประเมิน7ปีที่ผ่านมาของผม ยิ่งนานวันผ่านไป วิธีคำนวณมูลค่าของกิจการยิ่งหดสั้นเข้าจากในอดีต• ถ้าผมเข้าข้างตนเองว่าผมไม่ใช่คนขี้เกียจในการคำนวณ(เพราะโดยปรกติ ผมเป็นคนชอบตัวเลข) แต่เป็นเพราะผมได้ไปเจอหนทางลัดในการค้นหามูลค่าของหุ้นเข้าแล้ว หนทางนี้ผมจะเสียเวลาไปกับการศึกษากิจการมากกว่า การคำนวณมูลค่าของมัน...

[คลาสสิก] มหากาพย์ไตรภาค…ภาค 2 ตามล่าขุมทรัพย์ (10) นริศ จิระวงศ์ประภา

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณคือเรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขที่ต้องทำเพื่อให้เกิดสิ่งที่จับต้องได้ โดยผมจะใช้ปัจจัยเชิงปริมาณ(การวิเคราะห์งบการเงิน) เพื่อประโยชน์อยู่สองอย่างคือ 1. ไว้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของบริษัทนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เช่นรูปแบบของรายได้และกำไรสิบปีที่ผ่านมามีความสม่ำเสมอหรือไม่ เข้าข่ายหุ้นเติบโต หุ้นพื้นฐาน หรือหุ้นวัฎจักร หรือNPM ROEที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สม่ำเสมอหรือไม่...

[คลาสสิก] มหากาพย์ไตรภาค…ภาค 2 ตามล่าขุมทรัพย์ (9) นริศ จิระวงศ์ประภา

เกาะที่สาม การประเมินมูลค่าของกิจการ (ต่อ): การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ตามหลักของการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ส่วนมากจะเป็นลักษณะตัวอักษร ไม่มีถูกหรือผิดที่ชัดเจน ไม่มีตัวเลขยุบๆยับๆให้มาคำนวณ เช่นการวิเคราะห์ในเรื่อง….. -ศิลปะในการบริหารจัดการ -การวางแผนในเชิงกลยุทธ์และแนวทางปฎิบัติงาน -การสังเกตดูวัฒนธรรมองค์กร -การวิเคราะห์ฝีมือCEOและทีมบริหาร -การศึกษารูปแบบโมเดลธุรกิจ -พูดถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน...

[คลาสสิก] มหากาพย์ไตรภาค…ภาค 2 ตามล่าขุมทรัพย์ (8) นริศ จิระวงศ์ประภา

เกาะที่สาม การประเมินมูลค่าของกิจการ • การประเมินมูลค่าของกิจการนั้น ผมจะใช้อยู่สองแนวทางในการวิเคราะห์ คือการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพ และ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณ • เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ผมได้นึกไปถึงคำๆหนึ่งที่ไอส์ไตล์เคยได้กล่าวไว้ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” ผมลองมานึกถึงความเป็นจริงของผมในการเลือกลงทุนก็เช่นเดียวกัน ปัจจัยเชิงคุณภาพเปรียบเสมือนสิ่งที่ต้องจินตนาการภาพในใจของบริษัทที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน...

SET insight

ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม เคล็ดวิชาหุ้นหมอฟันพันล้านผู้เร้นกาย

บทสัมภาษณ์ ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม จากหนังสือ “สูตรสำเร็จรวยด้วยหุ้น” นำมาเผยแพร่ต่อให้บุคคลวงกว้างได้มีโอกาสอ่านหนังสือซึ่งขาดตลาดไปนานแล้วครับ สูตรเล่นหุ้น “หมอยง” ท.พ. ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม บางคนอยากฉีกตรำราการลงทุนทิ้ง เมื่อพบว่าการลงทุนที่ทำให้หมอยรรยงประสบความสำเร็จ ไม่ได้อ้างอิงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างที่ร่ำเรียนกันมา...

SET insight

พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารีกับ AOT

ข้อเขียนต่อไปนี้ นำมาจาก facebook ของคุณหมอ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมหัวข้ออื่นๆ ได้ SET Insight นำมาเผยแพร่ เพื่อให้ใช้ศึกษาอ้างอิงกันกว้างขวางได้ ขอขอบคุณคุณหมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ที่กรุณาเผยแพร่ขุมทรัพย์แห่งปัญญาให้พวกเราได้เรียนรู้ครับ...

[คลาสสิก] มหากาพย์ไตรภาค…ภาค 2 ตามล่าขุมทรัพย์ (5) นริศ จิระวงศ์ประภา

ภาคที่สอง แนวทางการปฎิบัติ ตามล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า • บทก่อนหน้านี้ ผมได้กล่าวถึงแผนที่นำทาง พูดถึงแนวคิดที่ผมได้นำมาประยุกต์ใช้ในการลงทุนของผมเอง…..โดยส่วนตัวผมไม่ได้ปฎิเสธวิถีทางการลงทุนในแนวทางอื่นๆนะครับ เพราะทุกๆหนทางย่อมมีจุดสูงสุดในตัวมันเอง แล้วแต่ใครจะเลือกไขว่ขว้าในทางไหน • แต่เหตุผลที่ผมได้เสนอแนวคิดในเส้นทางนี้ คงเป็นเพราะผมไม่อาจจะปฎิเสธหนทางเส้นทางนี้ เพราะเส้นทางนี้ได้สร้างความมั่งคั่งให้แก่ตัวผมเอง 7...

[คลาสสิก] มหากาพย์ไตรภาค…ภาค 1 จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ (4) นริศ จิระวงศ์ประภา

บทเรียนแนวคิดที่สี่ รู้เรารู้เขา รบร้อยบ่พ่าย กลยุทธ์ซุนวูในข้อนี้ ทุกๆท่านคงเคยได้ยินผ่านหูมากันมาแล้วทั้งนั้น โดยส่วนตัวผม ผมว่ากลยุทธ์นี้ค่อนข้างจะเรียบง่ายและชัดเจน วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในมุมมองของการลงทุนนะครับ • กลยุทธ์ในข้อนี้ ได้กล่าวไว้ว่า การรู้เรา และ การรู้เขา...

คุณรู้ไหมว่า…

คุณก็มีโอกาสทำกำไรอย่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

SET Insight Logo