Monthly Archive: May 2015

SAWAD เนื้อหอม กองทุนข้ามชาติไล่เก็บหุ้นห้าพันล้าน

ในช่วงเวลาที่ SET เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง หุ้น SAWAD กลับดูไม่ค่อยสะทกสะท้านต่อความแปรปรวนในตลาดเท่าใดนัก ก็หากไปเปิดดูบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คงจะไม่แปลกใจว่า จากที่เคยเป็นหุ้นของ “ขาใหญ่” พื้นที่ชาวไทย มาวันนี้ กองทุนข้ามชาติ รวมถึงสถาบันภายในประเทศอย่างน้อย...

คุณรู้ไหมว่า…

คุณก็มีโอกาสทำกำไรอย่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

SET Insight Logo